19 april 2017 – Algemene Ledenvergadering

Op de bijzondere ledenvergadering van 20 maart waren niet het benodigde aantal leden (2/3) aanwezig om de wijzigingen in de Statuten en het HHR goed te keuren. Daarom zal dit punt worden opgenomen in de agenda van de Algemene Ledenvergadering van 19 april a.s. De agenda ziet er als volgt uit:

 

 

 

 

om u voor te bereiden op agendapunt 4: ‘statuten en huishoudelijk regelement’

kunt u hier het bestand downloaden:

wijzigingen in de statuten & hhr,