20 maart -Bijzondere Ledenvergadering-

Aankondiging Bijzondere Ledenvergadering

Herziening Statuten & Huishoudelijk Reglement

Maandag 20 maart 2017, 20.00 uur

Gymzaal, Eddingtonweg 1

 

Het bestuur heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het actualiseren en herzien van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Zoals vastgelegd in de Statuten, dient een dergelijke wijziging in een daarvoor uitgeroepen ledenvergadering door de leden te worden goedgekeurd. Het bestuur organiseert daarom op maandag 20 maart om 20.00 uur een bijzondere ledenvergadering om de wijzigingen en aanvullingen van de statuten en het huishoudelijk reglement toe te lichten. Daarna zal een stemming plaatsvinden onder de aanwezige leden ter goedkeuring van de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement.

 

De conceptversie van de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk Reglement zullen, voorzien van een overzicht van de wijzigingen, vanaf 13 maart ter inzage op de website van Sparta worden aangeboden. Voor een inzage op papier kan contact opgenomen worden met Joke van Zanten (j.vanzanten@spartadordrecht.nl).

 

Om een wijziging van de Statuten te kunnen goedkeuren, moet tenminste tweederde van het totaal aantal leden aanwezig zijn. Wanneer dit aantal tijdens de bijzondere ledenvergadering op 20 maart niet wordt behaald, zullen op de algemene ledenvergadering op woensdag 19 april om 20.00 uur de wijzigingen nogmaals worden besproken en zal, ongeacht de opkomst,  een definitieve stemming plaatsvinden.