skip to Main Content
 078 6167791 info@spartadordrecht.nl
Algemene Ledenvergadering 13 April 2018

Algemene Ledenvergadering 13 april 2018

Agenda Algemene Ledenvergadering

13 april 2018 – aanvang 20:00 uur – Eddingtonweg 1 te Dordrecht

 

1 Opening
2 Ingekomen stukken
3 Notulen algemene ledenvergadering 19 april 2017
4 Jaarverslag secretaris
5 Jaarverslag penningmeester

a.  Vaststellen van de jaarrekening

b.  Dechargevan de penningmeester

c.  Verkiezing kascontrolecommissie

6 Bestuursverkiezing

Er zijn geen aftredende bestuursleden

7 Toekenning verenigings onderscheidingen
8 Huldiging jubilarissen
9 Verslagen van de diverse commissies
10 Rondvraag
11 Sluiting

 

Back To Top
X