Marjan Holster


Elise Swart


Carola van den Adel


Joke van Zanten


Elly van den Herik


Tonnie van Dongen


De vereniging wordt aangestuurd door een bestuur met een voorzitter, penningmeester, secretaresse en bestuursleden.
Het bestuur stelt het beleid vast na instemming van de leden op een ledenvergadering.

De ledenvergadering vindt 1x per jaar plaats rond de oprichtingsdatum in het voorjaar.


Voorzitter                               Marjan Holster                     m.holster@spartadordrecht.nl

2e voorzitter                           Vacant

Penningmeester                     Carola van den Adel            c.vandenadel@spartadordrecht.nl

2e Penningmeester                Elise Swart                            e.swart@spartadordrecht.nl

Secretaresse                           Vacant

2e secretaresse                      Joke van Zanten                     j.vanzanten@spartadordrecht.nl

Algemeen bestuurslid          Tonnie van Dongen               t.vandongen@spartadordrecht.nl

Algemeen bestuurslid          Elly van den Herik                 e.vandenherik@spartadordrecht

Algemeen bestuurslid          Vacant                                    –