Bijzondere Ledenvergadering op 20 maart

Omdat de statuten en het huishoudelijk reglement van de Dordtse Gymnastiekvereniging Sparta dateren uit 1985 kon het niet uitblijven dat er een nieuwe versie moest komen. Elise Swart heeft zich ingespannen om het hele document over te typen en samen met het bestuur hebben we gemeend een fors aantal zaken tekstueel dan wel inhoudelijk te wijzigen. Voordat e.e.a. bij de notaris kan worden vastgelegd moet uiteraard de ledenvergadering zijn toestemming daarvoor geven. Deze gelegenheid is op de bijzondere ledenvergadering op maandag 20 maart 2017 om 20:00 uur in de gymzaal aan de Eddingtonweg. Wordt op deze avond het benodigde aantal leden (2/3) niet gehaald dan zal bovenstaande een agendapunt worden op de Algemene Ledenvergadering van 19 april a.s.

statuten en huishoudelijk regelment