Ere-lid Bertus Wisman overleden

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het  overlijden van

BERTUS WISMAN

Ere- lid van Sparta  en  in 1971 werd de  E.E. Heidenreich sr. trofee aan Bertus toegekend.
Wij verliezen in  Bertus  een bijzonder  trouw lid van  Sparta.  Wij wensen mevrouw  Wisman, kinderen, kleinkinderen en verdere familie  heel  veel  sterkte toe met dit grote verlies.