Henny van Schelt overleden

Donderdag 9 februari 2017

Een Sparta icoon is van ons heengegaan, een man met een heel groot Sparta hart. Henny was dit jaar 70 jaar lid van onze vereniging en heeft zich bijna heel zijn leven bijzonder verdienstelijk gemaakt voor zijn club. Daarom heeft Henny de hoogste onderscheiding van Ere lid ontvangen.

Hoe is het allemaal begonnen?

Na een korte periode op het sportieve vlak toonde Henny al snel belangstelling voor het werk achter de bestuurstafel en binnen een korte periode wist Henny van de hoed en de rand.

Vele wedstrijden en demonstraties heeft Henny op touw gezet maar het mooiste moet toch wel het Russisch turngala zijn geweest in november 1972 tijdens ons 70 jarig bestaan. Hij heeft zelfs de handen mogen schudden van de toenmalige Koningin der Olympische Spelen in  München  :     Ljudmilla Toertsjeva.

De naam Henny van Schelt was ook verbonden aan vele artikelen die over de sport verschenen in de Dordtenaar en Sparta werd dan ook niet vergeten.

33 jaar lang had Henny de secretariaat functie in het bestuur en toen was er nog geen computer en laptop en werd alles met de hand beschreven of op de typemachine. Tijdens zijn afscheid als secretaris ontving hij van de toenmalige Turnbond de KNGB de hoogste onderscheiding  “De zilveren ERE-speld”. Jarenlang is Henny ook voorzitter geweest van de Turnkring Dordrecht en Omstreken  en heeft zich toen sterk gemaakt voor het behoud van de Turnkring wat helaas niet is gelukt.

Tot zijn overlijden was Henny nog voorzitter van de onderscheidingscommissie en stelde hij ook ieder jaar een beker beschikbaar voor de recreanten meisjes op de clubkampioenschappen.

De tijd en inzet die Henny in Sparta stak, kon niet zonder de steun van zijn echtgenote Emie die ook door Henny nauw betrokken is geraakt bij Sparta.

Henny is 76 jaar oud geworden.
Wij wensen Emie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe
Wat blijft is geschiedenis en mooie herinneringen.
De naam Henny van Schelt blijft altijd verbonden met Sparta.