skip to Main Content
 078 6167791 info@spartadordrecht.nl
Ledenvergadering 13 April 2018

Ledenvergadering 13 april 2018

Aanvang van de Algemene Leden Vergadering 20:00 uur

In de accommodatie aan de Eddingtonweg 1

Agenda voor de ledenvergadering op vrijdag 13 april 2018

Klik op de link onder de agenda om het jaarverslag secretariaat te openen

1 Opening
2 Ingekomen stukken
3 Notulen algemene ledenvergadering 19 april 2017
4 Jaarverslag secretaris
5 Jaarverslag penningmeester

a.   Vaststellen van de jaarrekening

b.   Dechargevan de penningmeester

c.   Verkiezing kascontrolecommissie

6 Bestuursverkiezing

Er zijn geen aftredende bestuursleden

7 Toekenning verenigings onderscheidingen
8 Huldiging jubilarissen
9 Verslagen van de diverse commissies
10 Rondvraag
11 Sluiting

 

Jaarverslag Secretariaat

Back To Top
X