Ledenvergadering 2018

het was een ledenvergadering in een jubileumjaar.

Dat wil zeggen een feestelijke vergadering waarin tijd is ingeruimd

voor de huldiging van trouwe leden en verdienstelijke leden.

foto’s ledenvergadering