Ledenvergadering

op een goedbezochte ledenvergadering zijn meer dan 20 leden in het zonnetje gezet vanwege een langdurig lidmaatschap. Nog veel actieve leden kregen een oorkonde, bloemen en een cadeautje voor deze ‘sportieve’ prestatie.

Klik voor de foto’s op de volgende link

ledenvergadering 2016