Sparta 115 jaar!!

Receptie van 14:00 – 15:00 uur

mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen kunt u deze aankondiging

als zodanig beschouwen

uitnodiging receptie