skip to Main Content
 078 6167791 info@spartadordrecht.nl
Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

op 25 maart 2020 wordt de algemene ledenvergadering gehouden.

In de zaal aan de Eddingtonweg 1 zal de vergadering beginnen om 20:00 uur

Agenda:

1       Opening

2       Ingekomen stukken

3       Notulen Algemene Ledenvergadering 11 april 2019

4       Jaarverslag secretaris

5       Jaarverslag penningmeester

a. Vaststellen van de jaarrekening

b. Decharge van de penningmeester

c. Verkiezing kascontrolecommissie

7       Bestuursverkiezing:

Marjan Holster                    aftredend en niet herkiesbaar

Carola vd Adel                     niet aftredend

Elise Swart                           aftredend en herkiesbaar

Joke van Zanten                  niet aftredend

Tonnie van Dongen             aftredend en herkiesbaar

Elly vd Herik                         aftredend en herkiesbaar

Mirjam van Wiggen             niet aftredend

8       Huldiging Jubilarissen

9       Verslagen van diverse commissies

10     Rondvraag

11     Sluiting

Wij kunnen binnen het bestuur nog wel wat enthousiaste mensen gebruiken…. schroom niet

en kom gewoon eens kijken en luisteren. Misschien is een bestuursfunctie wel wat voor jou!!

 

Back To Top
X