skip to Main Content
 078 6167791 info@spartadordrecht.nl

Elise Swart

Voorzitter

Nevenactiviteiten:

Algemeen bestuurlijke taken en coördinatie

CP technische commissie

e.swart@spartadordrecht.nl

Carola van den Adel

Penningmeester

Nevenactiviteiten:

Financiële zaken

c.vandenadel@spartadordrecht.nl

Joke van Zanten

2e Secretaresse

Nevenactiviteiten:

Website en Clubblad

j.vanzanten@spartadordrecht.nl

Elly van den Herik

Algemeen bestuurslid

Nevenactiviteiten:

Kledingcommissie en CP accommodatie

e.vandenherik@spartadordrecht.nl

Tonnie van Dongen

Algemeen Bestuurslid

Nevenactiviteiten:

CP jeugdraad

t.vandongen@spartadordrecht.nl

Mirjam van Wiggen

Algemeen bestuurslid

Nevenactiviteiten:

Vrijwilligers en Multimedia

m.vanwiggen@spartadordrecht.nl

De vereniging wordt aangestuurd door een bestuur met een voorzitter, penningmeester, secretaresse en bestuursleden.
Het bestuur stelt het beleid vast na instemming van de leden op een ledenvergadering.

De ledenvergadering vindt 1x per jaar plaats rond de oprichtingsdatum in het voorjaar.

Back To Top
X