skip to Main Content
 078 6167791 info@spartadordrecht.nl

Marjan Holster

Voorzitter

Nevenactiviteiten:

Algemeen bestuurlijke taken en coördinatie

m.holster@spartadordrecht.nl

Carola van den Adel

Penningmeester

Nevenactiviteiten:

Financiële zaken

c.vandenadel@spartadordrecht.nl

Elise Swart

2e Penningmeester

Nevenactiviteiten:

PR en Communicatie, Contactpersoon TC’s

e.swart@spartadordrecht.nl

Joke van Zanten

2e Secretaresse

Nevenactiviteiten:

Website en Spartaan

j.vanzanten@spartadordrecht.nl

Elly van den Herik

Algemeen Bestuurslid

Nevenactiviteiten:

Kleding en Contactpersoon accommodatie

e.vandenherik@spartadordrecht

Tonnie van Dongen

Bestuurslid Interne zaken

Nevenactiviteiten:

Contactpersoon Jeugdraad

t.vandongen@spartadordrecht.nl

Mirjam van Wiggen

Algemeen Bestuurslid

Nevenactiviteiten:

Vrijwilligers en Multi Media

m.vanwiggen@spartadordrecht.nl

De vereniging wordt aangestuurd door een bestuur met een voorzitter, penningmeester, secretaresse en bestuursleden.
Het bestuur stelt het beleid vast na instemming van de leden op een ledenvergadering.

De ledenvergadering vindt 1x per jaar plaats rond de oprichtingsdatum in het voorjaar.

Back To Top
X