skip to Main Content
 078 6167791 info@spartadordrecht.nl

Technische Commissie (TC)
Deze commissie houdt zich bezig met het technisch kader (de leiding), opleidingen en het organiseren van wedstrijden, gymgala’s en/of demonstraties.

Kascontrole Commissie
De kascontrolecommissie bestaat uit 2 personen die volgens een roulerend systeem jaarlijks, de kas, dus de boekhouding bij de penningmeester controleren. Bij gebleken correctheid van de boeken wordt op de ledenvergadering toestemming gevraagd, decharge te verlenen voor het beleid van de penningmeester.

Commissie Verenigingsonderscheidingen
De commissie verenigingsonderscheidingen bestaat uit:
Elly van den Herik (bestuur), Willy Tuk, Bianca Speelmejier, Judith Isarin en Karla Coenradi
Deze commissie komt op verzoek, bij een lustrum (5 jaar) en een jubileum (10 jaar) bijeen. Zij geven gevraagd en ongevraagd adviezen aan het bestuur t.a.v. onderscheidingen. Als er onderscheidingen binnen het bestuur zijn functioneert deze commissie zelfstandiger. Wel met het bestuurslid.

De E.E. Heidenreich sr. trofee
heeft een aparte commissie, waarin zitting hebben: Judith Isarin, Marjan Holster, Ab Herks en Joke Vogel
Zij vragen jaarlijks het bestuur één of meerdere personen voor te dragen voor de Heidenreichtrofee.

Jeugdraad
Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor de jeugdleden, zoals sinterklaasmiddag, disco’s, zomerkampen, strandwandelingen, spel- en knutselmiddagen.

Bouw & Beheercommissie 
De bouwcommissie is een aantal jaren geleden in het leven geroepen om op zoek te gaan naar een geschikte turnaccommodatie. Dit was geen eenvoudige klus daar dit veel onderhandelingskunsten vergde met de gemeente. Maar uiteindelijk in 2000 heeft Sparta de gymzaal aan de Eddingtonweg van de gemeente gekocht. De droom van Sparta was werkelijkheid geworden. De taken van de bouwcommissie zijn wat verschoven en de commissie houdt zich nu bezig met het beheer van de Sparta clubaccommodatie, zoals het onderhoud van de turnzaal en contacten met de gemeente.

Back To Top
X