skip to Main Content
 078 6167791 info@spartadordrecht.nl

Het begin in 1903.

Een clubje jongens besloot midden februari 1903 om wat meer gelegenheid te zoeken om te turnen.. Er werd toen een zolder gehuurd van een oude school aan de Schrijverstraat, waar in het begin behoorlijk primitief kon worden gesport, zoals op zakken gevuld met stro en met een touw aan het plafond bevestigde ringen die bij een opkoper waren gekocht..

Het 5-jarig bestaan kon al worden gevierd in Musis Sacrum, terwijl men in het achtste jaar van het bestaan een damesafdeling ging oprichten.
Toen Sparta in 1913, 10 jaar bestond, volgde in 1914 de Eerste Wereldoorlog. Bijna alle leden werden gemobiliseerd. De gymnastieklokalen werden in beslag genomen zodat er een tijd lang niet kon worden geoefend. Toen er weer een zaal vrij kwam in het Stek, kon men weer met anderhalve man gaan oefenen.
Een onderofficier gymnastiekleraar uit Rotterdam werd toen leider zodat in 1915 toch nog een uitvoering kon worden gegeven.

Toen na augustus 1916 veel leden demobiliseerden ging het weer wat beter, hoewel gezegd moet worden dat het vrouwelijk element het voornaamste deel van Sparta ging uitmaken.
Een verschijnsel dat zich in geheel Nederland en ook daarbuiten voordeed,
Bij het 20-jarig bestaan in 1923 werd naast de technische successen, waarvan toen al sprake was, met durf en overtuiging de wedstrijd van het Gewest Zuid-Holland en de Bondskampioenschappen georganiseerd van het KNGV.

Onder regie van Heidenreich Sr., die inmiddels met de technische leiding was belast, floreerden de gymnastiekafdelingen. Een trend die jaren later bij zijn afscheid werd voortgezet door zijn zoon: Heidenreich Jr. Het leverde zowel internationaal als nationaal bij Kringdagen en Bondsfeesten vele fraaie successen op. Elly de Vos – Wieschen smaakte

het genoegen deel te mogen nemen aan de landskampioenschappen, na bij de jeugdturnsters deel uitgemaakt te hebben van de officiële landenploeg.. Voorts werd Elly maar liefst 10 keer kringkampioene, De verder gaande stadsuitbreiding leverde een uitbreiding van accommodaties op, hetgeen een aanmerkelijke groei van het ledental tot gevolg had. Met als topjaar 1977 toen Sparta maar liefst 1301 leden telde. Tot halverwege de jaren tachtig bleven dat er steeds ruim duizend.

In organisatorisch opzicht manifesteerde Sparta zich van zijn sterke kant. Door de gehele Sparta.-geschiedenis heen, bleek men in staat groots opgezette evenementen voor zijn rekening te nemen. Grote turnfeesten en groots opgezette gymnastiekuitvoeringen spraken tot de verbeelding. Bij lustrumvieringen zag men er niet tegenop om grote kampioenschappen te organiseren.

Met de organisatie van het Russisch Turngala in 1972 haalde Sparta als eerste de absolute wereld gymnastiektop naar Dordrecht. In latere jaren werd dit stoute stukje herhaald met de andere Dordtse KNGV verenigingen in het Rotterdamse Sportpaleis Ahoy en weer later met nationale- en internationale gymnastiekevenementen in de Dordtse Merwehal.

In het wedstrijdturnen mag, naast deze organisatorische wapenfeiten, de naam van Marijke Aarnoutse niet ontbreken bij Sparta. Zij bracht het zelfs tot deelname aan de Wereldkampioenschappen.

Tamboer- en Trompetterkorps

Ruim 25 jaar heeft Sparta ook de beschikking gehad over een Tamboer- en Trompetterkorps, die Sparta op waardige wijze voor het voetlicht bracht. Zeer veel hoogtepunten in de geschiedenis van Sparta heeft deze afdeling opgeluisterd.

Bronnen: Gedenkboek bij het gouden jubileum 1953.
60 jaar Sparta 1963.
75 jaren Sparta 1978.
Jubileumblad Sparta 1993.
Dordrecht, september 2009.
Redactie: Henny van Schelt.

Back To Top
X